Jätkusuutlik panus inimese ja looduse heaolusse - SilverTree

Tänapäeva maailmas liigub üha rohkem ettevõtteid samm-sammult jätkusuutlikkuse poole – säilitades harmoonia ühiskonna, looduse ja inimeste vahelistes suhetes, luues vastutustundlikult pidevat väärtust.

Seetõttu oleme ka meie, SilverTree meeskond, tugevate väärtustega ning teadlikud enda otsustes käituda vastutustundlikult ning teha õigeid otsuseid ettevõtte igapäeva juhtimises ja seetõttu liikuda jätkusuutlikute ettevõtete maailma.

Jõulupuude kasvatamise idee

Kogu SilverTree jätkusuutlikkusel põhinevat tegevust toetab “Climate Tree Certified”, mis aitab kaasa kliimamuutuste ühistele väljakutsetele ja aitab neid lahendada, keskendudes süsihappegaasii (CO2) heitkoguste probleemile.

Kasvav kontseptsioon eeldab, et jõulupuude istandustes peab olema vähemalt 50% püsivast segametsast ja looduslikult arenenud loodusest. Meie istandused aitavad kaasa naturaalsele CO2 neeldumisele.

Puude instanduste CO2 neeldumise ja ökosüsteemi tasakaalustamiseks ja säilitamiseks on meie ettevõte võtnud kohustuse viia läbi teoreetiline ja praktiline dokumentatsioon, mis sisaldab üksikasjalikku teavet jõulupuude ostmise, istutamise ja langetamise kohta.

Me usume, et peame iga maharaiutud puu kohta istutama uue puu. Sellise sihipärase tegevusega proovime aidata vähendada kliimaprobleeme.

Meie eesmärk on rahvast harida, sest soovime inimestele õpetada miks on loodusele parem valida päris jõulupuu selle asemel, et osta kunstlik jõulupuu. Näiteks on ”British Carbon Trusti” andmetel süsiniku heide kunstlikul jõulupuul (toote tootmisest või igapäevasest inimtegevusest tulenev kasvuhoonegaaside emissioon) 40 kg CO2, samalajal kui naturaalne jõulupuu jätab ainult 3.5 kg CO2 jälgi. Samuti rõhutame oma tegevuses, et elusate jõulupuude kasvatamine on loodusele kasulikum tänu CO2 neeldumisele (keskmiselt imavad kuused aastas 10 tonni/ha) ja hapniku (O2) emissioonile, samas kui kunstlike jõulupuude tootmine vastupidi eraldab CO2-te.

Samuti on oluline, et hoolitseksime kõigi klientidelt kogutud jõulupuude eest. Mõned puud taaskasutatakse vastutustundlikult ja neist saab väetis või biokütus. Teised mis on kasvanud ja ostetud pottides, isitutatakse uuesti, et anda neile uus elu. 90% nendest paranevad edukalt ning jätkavad kasvamist kui neid kodudes pühadeperioodil õigesti kohelda nii, nagu meie jõulupuu hooldamise soovitused ette näevad.

Tooted, mis vähendavad kliimamuutusi

”Climate Tree” sertifikaat tagab, et meie müüdavad jõulupuud on jätkusuutlikud tooted, millel on kliimamuutustele väiksem mõju.

”Climate Tree” poolt seatud kriteeriumidega, mis sisaldab ka nõuet vähendada kliimamuutusi toodete transportimise protsessis, oleme teinud olulise otsuse kuuse utiliseerimise poliitikas. Selleks, et vähendada sõidukite CO2 heitkoguseid ja sõita vähem, aga ka targalt, koostame jõulupuude kokku korjamiseks ajakavad, mille abil eraldame ühe päeva ühele linnaosale.

SilverTree on jätkusuutlik ettevõte

Nii nagu loodus armastab rohelisi puid, nii püüab ka meie äri anda võimalikult palju panust jõulurõõmu pakkuvate okaspuude jätkusuutlikku kasvatamisse ja vastutustundlikku säilitamisse. Seetõttu on hea astuda üks samm teiste jätkusuutlikke ideid arendavate ettevõtete kõrval ning luua jätkusuutlikkusel põhinev inimese ja looduse suhe.

0
    0
    Sinu ostukorv
    Ostukorv on tühi