Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika (jaotis)

Teie isikuandmete turvalisus on meie peamine prioriteet. Siin saate teada, milliseid isikuandmeid me kogume, kui külastate veebisaiti Silvertree.ee, ja mida nende andmetega teeme.

Me austame teie privaatsust, mistõttu ei kogu me mingisuguseid tarbetuid andmeid, mis oleksid mõeldud kellegi muu jaoks peale kvaliteetse sirvimiskogemuse pakkumise Silvertree.ee veebisaidil ja teenuste pakkumise.

Tagame, et kõiki teie andmeid töödeldakse ja hoitakse vastavalt Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja muude isikuandmete kaitset Eesti Vabariigis reguleerivate õigusaktide nõuetele, kasutades vajalikke organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie andmeid juhusliku või ebaseadusliku avalikustamise, hävitamise, muutmise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

Kõik andmed on krüpteeritud, kui neid hoitakse.

Silvertree.ee meeskond on tuttav isikuandmete kaitse nõuetega ja tagab kehtestatud organisatsiooniliste meetmete järgimise andmete haldamisel. Juurdepääs andmetele on saadaval ainult volitatud isikutel, kes vastutavad Silvertree.ee veebisaidi tehnilise, ärilise ja sisulise toimetuse järelevalve eest.

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on anda üksikisikule (andmesubjektile) teavet andmete töötlemise eesmärkide, ulatuse ja turvalisuse kohta ning anda muud teavet seoses andmete töötlemisega.

Isikuandmed

Isikuandmed on mis tahes teave, mis on seotud füüsilise isiku tuvastamise ja äratundmisega.

Privaatsuspoliitika rakendamine

OÜ RõõmuVedu privaatsuspoliitika kehtib isikuandmete töötlemisel, olenemata sellest, kuidas (millises vormis) füüsiline isik oma andmeid veebipoes, e-posti teel jne esitab.

Põhiinfo

Isikuandmete töötlemise eesmärk: ostu- ja teenuselepingute sõlmimine, kaupade kohaletoimetamine, maksete haldamine, garantiikohustuste täitmine.

Kontroller: OÜ RõõmuVedu, ettevõtte kood: 16846874. Aadress: Õismäe tee 78-70, Tallinn, Harjumaa 13513. Õiguslik alus: OÜ RõõmuVedu õigustatud huvid Andmete edastamine kolmandatele osapooltele: ei toimu.

Isikuandmete töötlemine ja õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub selle Privaatsuspoliitika kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks ja OÜ RõõmuVedu õigustatud huvide (äriline tegevus) kaitseks. Vastavus õigusaktidele: isikuandmete hankimine, töötlemine, säilitamine jne. isikute ja inimõigusi reguleerivate õigusaktide rakendamine.

Andmete säilitamise periood sõltub õigusaktides sätestatud reguleeritud perioodist või lepingus kokkulepitud perioodist või OÜ RõõmuVedu reguleeritud perioodist. Isikuandmeid ei säilitata kauem kui on vajalik õigusaktides sätestatud nõuete täitmiseks, vastavalt OÜ RõõmuVedu õigustatud huvidele.

Kui tingimused on täidetud ja isikuandmeid ei ole enam vaja säilitada, hävitatakse isikuandmed. Isikuandmete turvalisuse tagamiseks kasutatakse spetsialiseeritud ja turvalisi programme: viirusetõrjeprogramme ja muid tehnilisi lahendusi.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele (ELi ja/või EEA-sse mittekuuluvatesse riikidesse). Isikuandmeid võidakse edastada OÜ RõõmuVedu teenuseid pakkuvate organisatsioonide partneritele (operaatorid) ning volitatud juriidilistele ja füüsilistele isikutele (juristid). Isikuandmete edastamine toimub turvaliselt, kasutades kaitstud programme ja tehnoloogiaid. Isikuandmeid edastatakse ainult sellises ulatuses, mis on vajalik OÜ RõõmuVedu õiguslike ja õigustatud huvide täitmiseks.

Kaubanduspakkumiste ja reklaammaterjalide saatmine

Kaubanduspakkumised saadetakse saajatele / füüsilistele isikutele, kes on nõustunud saama kaubanduspakkumisi (reklaammaterjale) OÜ RõõmuVedu-lt. Teave selle kohta, kuidas loobuda reklaammaterjalidest, sisaldub e-kirjas. Samuti on võimalik loobuda reklaammaterjalidest, saates e-kirja aadressile info@silvertree.ee.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse rakendatakse viimaste regulatiivsete aktuste (määruste, seaduste, eeskirjade) alusel.

Juurdepääs isikuandmetele

Füüsiline isik võib saada juurdepääsu oma isikuandmetele kirjaliku taotluse alusel, järgides isikuandmete töötlemist reguleerivate normide ja taotluste vastuvõtmise ning läbivaatamise norme, saates päringu e-posti teel: info@silvertree.ee.

Taotlust esitades peab füüsiline isik end identifitseerima, et tagada, et OÜ RõõmuVedu saaks kinnitada, et isik taotleb oma andmeid. Ainult sel juhul esitab OÜ RõõmuVedu isikule kättesaadavad andmed ja muu teabe, mis on sätestatud õigusaktides.

Õigus nõusoleku tagasivõtmiseks

Füüsilisel isikul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusolek esitatakse samamoodi nagu nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Füüsiline isik saab saata oma nõusoleku tagasivõtmise andmete töötlemiseks e-posti teel: info@silvertree.ee.

Tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmete töötlemist, mis esitati enne tagasivõtmist. Tagasivõtmine ei mõjuta ka ega peata isikuandmete töötlemist, mis esitati enne tagasivõtmist õiguslike nõuete (määruste, seaduste, eeskirjade) alusel.

0
    Sinu ostukorv
    Teie ostukorv on tühiTagasi poodi
    Teile võib vaja minna.